کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی

دسته بندي : علوم پزشکی » مهندسی پزشکی
کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی

به تعداد 69 صفحه pdf

درس اول :

بخش 1- الکترومایو گرافی ( ثبت تغییرات الکتریکی پتانسیل عضله )
بخش 2 - نکات بیشتر در مورد الکترو مایو گرافی
کاربردهای بالینی
الکترو مایو گرافی کمی
تمرین ها
بخش 3 - الکترودهای داخلی
ترجمه اصلاحات

درس دوم

بخش اول - بیوالکتریسیته
پتانسیل های غشا
تمرین ها
بخش 2 - تمرین های زبان
پتانسیل های عمل
بخش 3 - فعالیت های ترجمه
مکانیسم یونی در اولین مطالعه سلول ها

درس سوم

بخش 1 - جریان خون - اندازه گیری تهاجمی و غیر تهاجمی
تمزین ها
بخش 2 - استفاده از انعکاس التراسوند و اثر داپلر
تمرین ها
بخش 3 - فعالیت های ترجمه
رقیق سازی شاخص

درس چهارم

بخش 1 - الکترو تینو گرافی
تمرین ها
تمرین های زبان
بخش 2- ریدینگ
روش های ثبت erg
تمرین ها
بخش 3- فعالیت های ترجمه
کاربردهای الکترو تینو گرافی

درس پنجم

بخش 1- ریدینگ - التراسوند در پزشکی
بخش 2 - ردینگ - مشخصه های التراسونیک بافت بیولوژیک و تاثیر بیولوژیکی التراسوند
بخش 3 - فعالیت های ترجمه
تصویر برداری پالس اکو

درس ششم

بخش 1 - ردینگ - الکترو انسفالو گرافی

تمرین های زبان
بخش 2- ردینگ - روش های استخراج سیگنال های الکتریکی
بخش 3 - فعالیت های ترجمه
روش های الکترو انسفالو گرافی

درس هفتم

بخش 1-ریدینگ - الکترو کاردیو گرافی
بخش 2- ردینگ - منبع فعالیت های الکتریکی قلب
بخش 3- فعالیت های ترجمه
موج ecg
دسته بندی: علوم پزشکی » مهندسی پزشکی

تعداد مشاهده: 9397 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:356 کیلوبایت

 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی
  به تعداد 69 صفحه pdf
  درس اول :
  بخش 1- الکترومایو گرافی ( ثبت تغییرات الکتریکی پتانسیل عضله )
  بخش 2 - نکات بیشتر در مورد الکترو مایو گرافی
  کاربردهای بالینی
  الکترو مایو گرافی کمی
  تمرین ها
  بخش 3 - الکترودهای داخلی
  ترجمه اصلاحات
  درس دوم
  بخش اول - بیوالکتریسیته
  پتانسیل های غشا
  تمرین ها
  بخش 2 - تمرین های زبان
  پتانسیل های عمل
  بخش 3 - فعالیت های ترجمه
  مکانیسم یونی در اولین مطالعه سلول ها
  درس سوم
  بخش 1 - جریان خون - اندازه گیری تهاجمی و غیر تهاجمی
  تمزین ها
  بخش 2 - استفاده از انعکاس التراسوند و اثر داپلر
  تمرین ها
  بخش 3 - فعالیت های ترجمه
  رقیق سازی شاخص
  درس چهارم
  بخش 1 - الکترو تینو گرافی
  تمرین ها
  تمرین های زبان
  بخش 2- ریدینگ
  روش های ثبت erg
  تمرین ها
  بخش 3- فعالیت های ترجمه
  کاربردهای الکترو تینو گرافی
  درس پنجم
  بخش 1- ریدینگ - التراسوند در پزشکی
  بخش 2 - ردینگ - مشخصه های التراسونیک بافت بیولوژیک و تاثیر بیولوژیکی التراسوند
  بخش 3 - فعالیت های ترجمه
  تصویر برداری پالس اکو
  درس ششم
  بخش 1 - ردینگ - الکترو انسفالو گرافی
  تمرین های زبان
  بخش 2- ردینگ - روش های استخراج سیگنال های الکتریکی
  بخش 3 - فعالیت های ترجمه
  روش های الکترو انسفالو گرافی
  درس هفتم
  بخش 1-ریدینگ - الکترو کاردیو گرافی
  بخش 2- ردینگ - منبع فعالیت های الکتریکی قلب
  بخش 3- فعالیت های ترجمه
  موج ecg