جزوه فیزیک حالت جامد

دسته بندي : علوم پایه » فیزیک
جزوه فیزیک حالت جامد

درس حالت جامد جزو دروس تخصصی فیزیک گرایش های حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه ای که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است.

این جزوه را در 186 صفحه به صورت PDF می باشد.

برخی مطالب جزوه:

ساختار های بلوری

بردار انتقال شبکه

یاخته بسیط

یاخته کمین حجم

شبکه بلوری هگزاگونال

دوران بلور

انتقال بلور

بردار انتقال بسیط

تقارن بلور

بازتاب آینه ای بلور

انواع شبکه براوه دو بعدی

انواع شبکه سه بعدی

مشخصات شبکه های مکعبی

شبکه fcc

شبکه bcc

ساختار الماسی

شبکه وارون

محورهای چرخش بلور

تراکم اتمی عناصر

پراش توسط بلور

قانون براگ

دوره ای بودن شبکه

معادله دراگ

رابطه برای دامنه موج پراکنده شده

تحلیل فوریه بلور

شرایط پراش

شرط لاوه

نگرش لاوه

سازه ایوالد برای بلور چرخان

روش پودری یا روش دبی شرر

روش بلور چرخان

پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم

شبکه الماسی چند اتمی

منطقه بریلوئن

منطقه اول بریلوئن

شرایط تداخل سازنده

وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی

مرزهای بریلوئن

شبکه براوه دو اتمی

گرمای ویژه بلور کلاسیکی

مدول حجمی بلور یونی

روش دولون و پتی

انرژی بستگی گاز نجیب

نظریه کلاسیک بلور هماهنگ

شعاع ویگنر سایتز

ثابت مادلونگ

انرژی کل بلور

انرژی بستگی بلور

ساختار روی سولفید

بلور مولکولی

تفاوت پیوند یونی و کوالانی

بلور فلزی

چکش خواری بلور

رفتار نور ی فلزات

معادلات بهنجار شده شبکه براوه سه بعدی

مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی

شاخه آکوستیکی

تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی

مدل انشتین

مدل دبای

قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی

قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی

اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x

معادله حالت و انبساط گرمایی بلور

پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات

رسانندگی گرمایی شبکه

پاشندگی بلور

نظریه دروده درباره فلزات

فرضیات اصلی مدل دروده

زمان واهلش

مسافت آزاد میانگین

ضریب هال

مغنتو مقاومت

اثر هال

تقریب کلاسیک الکترون آزاد

تخمین رسانندگی گرمایی فلز

قانون تجربی ویدمان فرانتس

رسانندگی AC یک فلز

فرکانس نوسانات پلاسما

تعادل فیزیک کلاسیک و آماری

ترازهای انرژی

قضیه بلوخ

قضیه bloch

شرط مرزی دوره ای

گاف انرژی در رسانا

گاف انرژی در نیمرسانا

گاف انرژی در نارسانا

توابع باروخ

معادله موج در یک پتانسیل دوره ای

الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف

نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ

نظریه کوانتومی بلور هماهنگ

بی کفایتی مدل های شبکه ایستا

کاهش فراتر در ثابت های نوسانی

انرژی چسبناکی
دسته بندی: علوم پایه » فیزیک

تعداد مشاهده: 12577 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 186

حجم فایل:24,001 کیلوبایت

 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  جزوه فیزیک حالت جامد
  درس حالت جامد جزو دروس تخصصی فیزیک گرایش های حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه ای که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است.
  این جزوه را در 186 صفحه به صورت PDF می باشد.
  برخی مطالب جزوه:
  ساختار های بلوری
  بردار انتقال شبکه
  یاخته بسیط
  یاخته کمین حجم
  شبکه بلوری هگزاگونال
  دوران بلور
  انتقال بلور
  بردار انتقال بسیط
  تقارن بلور
  بازتاب آینه ای بلور
  انواع شبکه براوه دو بعدی
  انواع شبکه سه بعدی
  مشخصات شبکه های مکعبی
  شبکه fcc
  شبکه bcc
  ساختار الماسی
  شبکه وارون
  محورهای چرخش بلور
  تراکم اتمی عناصر
  پراش توسط بلور
  قانون براگ
  دوره ای بودن شبکه
  معادله دراگ
  رابطه برای دامنه موج پراکنده شده
  تحلیل فوریه بلور
  شرایط پراش
  شرط لاوه
  نگرش لاوه
  سازه ایوالد برای بلور چرخان
  روش پودری یا روش دبی شرر
  روش بلور چرخان
  پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم
  شبکه الماسی چند اتمی
  منطقه بریلوئن
  منطقه اول بریلوئن
  شرایط تداخل سازنده
  وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی
  مرزهای بریلوئن
  شبکه براوه دو اتمی
  گرمای ویژه بلور کلاسیکی
  مدول حجمی بلور یونی
  روش دولون و پتی
  انرژی بستگی گاز نجیب
  نظریه کلاسیک بلور هماهنگ
  شعاع ویگنر سایتز
  ثابت مادلونگ
  انرژی کل بلور
  انرژی بستگی بلور
  ساختار روی سولفید
  بلور مولکولی
  تفاوت پیوند یونی و کوالانی
  بلور فلزی
  چکش خواری بلور
  رفتار نور ی فلزات
  معادلات بهنجار شده شبکه براوه سه بعدی
  مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی
  شاخه آکوستیکی
  تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی
  مدل انشتین
  مدل دبای
  قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی
  قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی
  اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x
  معادله حالت و انبساط گرمایی بلور
  پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات
  رسانندگی گرمایی شبکه
  پاشندگی بلور
  نظریه دروده درباره فلزات
  فرضیات اصلی مدل دروده
  زمان واهلش
  مسافت آزاد میانگین
  ضریب هال
  مغنتو مقاومت
  اثر هال
  تقریب کلاسیک الکترون آزاد
  تخمین رسانندگی گرمایی فلز
  قانون تجربی ویدمان فرانتس
  رسانندگی AC یک فلز
  فرکانس نوسانات پلاسما
  تعادل فیزیک کلاسیک و آماری
  ترازهای انرژی
  قضیه بلوخ
  قضیه bloch
  شرط مرزی دوره ای
  گاف انرژی در رسانا
  گاف انرژی در نیمرسانا
  گاف انرژی در نارسانا
  توابع باروخ
  معادله موج در یک پتانسیل دوره ای
  الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف
  نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ
  نظریه کوانتومی بلور هماهنگ
  بی کفایتی مدل های شبکه ایستا
  کاهش فراتر در ثابت های نوسانی
  انرژی چسبناکی