فایل های دسته بندی Fortran - صفحه 2

کد فرترن تولید چندجمله‌ای‌های لژاندر

کد فرترن تولید چندجمله‌ای‌های لژاندر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن تولید اعداد فیبوناچی

کد فرترن تولید اعداد فیبوناچی + فایل EXE

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن حل معادله درجه 2 با امکان محاسبه ریشه های مختلط

کد فرترن حل معادله درجه 2 با امکان محاسبه ریشه های مختلط

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن حل معادله ماتریسی با استفاده از روش حذفی گوس

کد فرترن حل معادله ماتریسی با استفاده از روش حذفی گوس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن روش درون یابی لاگرانژ

کد درون یابی لاگرانژ به زبان برنامه نویسی فرترن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن روش های عددی پیدا کردن ریشه معادله (4 روش)

کد فرترن روش های عددی پیدا کردن ریشه معادله (4 روش)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن حل معادله ماتریسی با استفاده از روش حذفی گوس جردن

کد فرترن حل معادله ماتریسی با استفاده از روش حذفی گوس جردن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن برنامه محاسبه انتگرال معین به روش ذوزنقه ای

کد فرترن برنامه محاسبه انتگرال معین به روش ذوزنقه ای

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن درون یابی لاگرانژ تابع (sin(X

کد فرترن درون یابی لاگرانژ تابع (sin(X

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل