فایل های دسته بندی عمران و ساختمان - صفحه 1

خلاصه درس شناسایی الگو بصورت دست نویس دانشجو از مباحث کلاس

خلاصه درس شناسایی الگو بصورت دست نویس دانشجو از مباحث کلاس به تعداد 22 صفحه pdf

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل